ประยุกต์ใช้ ระบบเหรียญ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ระบบธนาคาร

  • 516เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

รับสมัคร เปิดสอบ นายสิบทหารบก ปี 56 กรมยุทธศึกษาทหารบก คู่มือสอบ ติว

ระดับ : เด็กประถม
เพศ : ไม่ระบุเพศ

โพสต์ : 29

สำคัญ : 0

เงิน : 0
ความดี : 30
เครดิต : 30
จิตพิสัย: 30
ออนไลน์ : 0 ชม
[size=24pt]รับสมัคร เปิดสอบ นายสิบทหารบก ปี 56 กรมยุทธศึกษาทหารบก คู่มือสอบ ติว

กรมยุทธศึกษาทหารบก ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็น นักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2556 (ระหวางวันที่ 20 ม.ค.-24 ก.พ.56)

ประเภทของผู้สมัคร
๑.๑ บุคคลพลเรือน ชาย อายุ ๑๗ ปี ถึง ๒๒ ปี ( ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๔ ถึง พ.ศ.๒๕๓๙ ) ไม่รับสมัครผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือก
เข้าเป็นทหารกองประจำการในปี ๒๕๕๖ ยกเว้น ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป ของศูนย์ฝึกกำลังสำรอง
หรือศูนย์ฝึก/หน่วย ฝึกนักศึกษาวิชาทหารของ มณฑลทหารบก จังหวัดทหารบก ส าหรับผู้ที่มีอายุ ๒๑ และ ๒๒ ปี( เกิด พ.ศ.๒๕๓๕ และ พ.ศ. ๒๕๓๔ )
ต้องมีหลักฐาน สมุดประจำตัวทหารกองหนุน หนังสือสำคัญ ( แบบ สด.๘ ) หนังสือส าคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
หรือ ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ( แบบ สด.๔๓ ) แสดงว่าผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการ
ทหารประจาการ ไม่ต้องส่งเข้ากองประจ าการ
๑.๒ ทหารกองประจำการ อายุไม่เกิน ๒๔ ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.๒๕๓๒ )
๑.๓ พลทหารประจำการ ( พลอาสาสมัคร ) และ อาสาสมัครทหารพราน ในส่วนของกองทัพบก อายุไม่เกิน ๒๔ ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.๒๕๓๒ )
๑.๔ ทหารกองหนุน ที่เคยเป็นทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพบกมาแล้ว อายุไม่เกิน ๒๔ ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.๒๕๓๒)

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.๑ มีวุฒิการศึกษา สำเร็จมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สายสามัญ สายอาชีพ หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
๒.๒ เป็นชายโสด ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ในสมณะเพศ ( ก่อนการสอบภาควิชาการ ) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือหนีราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.sheetram.com/jobs-b-a-9316-กรมยุทธศึกษาทหารบก-รับนักเรียนนายสิบทหารบก-ปี2556.html

[center] [/center]

[size=14pt]คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ข้อสอบ ติว นายสิบทหารบก SHEETRAM
คู่มือสอบนายสิบทหารบก,กรมยุทธศึกษาทหารบก,หาแนวข้อสอบนายสิบ 56, หาแนวข้อสอบนายสิบทหารบก,
แนวข้อสอบ,แนวข้อสอบนายสิบทบ.ปี 2556,แนวข้อสอบนายสิบทบ.ปี 56,แนวข้อสอบนายสิบปี 2556

ดูรายละเอียดที่ http://www.sheetram.com/products-p-185-1-74-คู่มือ-ติว-แนวข้อสอบ-นายสิบทหารบก.html

คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ข้อสอบ ติว นายสิบทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารบก SHEETRAM

รหัสสินค้า                                                 ชื่อสินค้า                                                            ราคา

SG610  คอร์สติวสด นักเรียนนายสิบทหารบก (อ.ชลสิทธิ์)                                     พิเศษ 10,000 บาท
SP209  เจาะข้อสอบ นายสิบทหารบก (SP)                                                     พิเศษ 200 บาท
GB271  รวมข้อสอบเก่า+เก็งข้อสอบ นายสิบทหารบก (GB)                                     พิเศษ 200 บาท
CA062  ข้อสอบจากสนามจริง นายสิบทหารบก ข้อสอบใหม่พร้อมเฉลยละเอียด (CA)     พิเศษ 200 บาท
PK308  เจาะข้อสอบ นายสิบทหารบก (PK)                                                     พิเศษ 180 บาท
CA021  รวมแนวข้อสอบจากสนามจริง นายสิบทหารบก (CA)                                 พิเศษ 200 บาท
SP168  เก็งข้อสอบ นายสิบทหารบก (SP)                                                     พิเศษ 199 บาท
GB194  คู่มือเตรียมสอบ รวมแนวข้อสอบเก่า 1,480 ข้อ นายสิบทหารบก (GB)             พิเศษ 200 บาท
PP023  เฉลยข้อสอบเข้า โรงเรียนนายสิบทหารบก สำหรับผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า (PP)     พิเศษ 150 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sheetram.com/products-p-185-1-74-คู่มือ-ติว-แนวข้อสอบ-นายสิบทหารบก.html

สมัครเป็น Fanpage รับข่าวสารงานราชการและหนังสือออกใหม่ที่ : http://www.facebook.com/sheetram

สั่งซื้อได้ ที่  http://www.SheetRam.com หรือ โทร.. 02-7230950 , 02-5141422 , 085-9679080
085-9993722,085-9993740,081-2312242 Fax:0-2718-6528 (ในเวลาทำการร้าน 8.15 น. –21.15)
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้